[Japanese OLA.Volume.1]Oral.Language.Archive

Japanese # 1 Shumi
2 Tsuukin
3 Shigoto no Kaeri ni nomi ni iku
4 Tabako
5 Kazegusuri o kau
6 Kekkonshiki no denpoo
7 Oya no shigoto
8 Jibun no heya
9 Natsu no nikka
10 Shiken
11 Shootai
12 Yuubinkyoku e no ikikata
13 Kai ni iku
14 Burausu o kau
15 Bukatsu
16 Hoteru no yoyaku
17 Eiga
18 Konsaato e no sasoi: iku
19 Konsaato e no sasoi: kotowaru
20 Toriyasu to iu nomiya
21 Faasutofuudoya
22 Nyuukoku, zeekan
23 Kookuuken no koonyuu
24 Tabe no aji: sansee suru
25 Tabemono no aji: hantai suru
26 Terebi
27 Deeto
28 Suki na hito
29 Oishii omise
30 Kega
31 Byooin
32 Michi ni mayoo
33 Obon
34 Doosookai
35 Jinji idoo
36 Jitensha no toonan
37 Tsuma o mimau
38 Tsuma ni nedaru
39 Tsuma ni nedaru (2)
40 Tsuma e no purezento
41 Shujin e no purezento
42 Deeto no sasoi
43 Uchi o kau
44 Manshon o kau
45 Uchi ni kaeru (1)
46 Uchi ni kaeru (2)
47 Uchi ni kaeru (3)
48 Oshoogatsu: gantan
49 Shusshinchi: Kyoto
50 Shusshinchi: Hokkaido
51 Uchi no nedan
52 Uchi no naka
=)


<< BACK